შპს "ტოიოტა ცენტრი თბილისი"

/
ავტომობილების გაყიდვების განყოფილება

ტელ.: +995 32 252 20 22 / 253 19 63 / 254 01 02 / 254 01 03 შიდა ნომერი 145
ელ. ფოსტა: ngagua@toyota-tbilisi.com

სათადარიგო ნაწილების განყოფილება

ტელ.: +995 32 252 20 22 / 253 19 63 / 254 01 02 / 254 01 03 შიდა ნომერი 142
ელ. ფოსტა: bbasilaia@toyota-tbilisi.com

ოფისის მენეჯერი

ტელ.: +995 32 252 20 22 / 253 19 63 / 254 01 02 / 254 01 03 შიდა ნომერი 126
ელ. ფოსტა: s.iobashvili@toyota-tbilisi.com

ფინანსური განყოფილება

ტელ.: +995 32 254 01 07
ელ. ფოსტა: mantadze@toyota-tbilisi.com ; mmachavariani@toyota-tbilisi.com