გარანტია

ყოვლისმომცველი გარანტია

ყოვლისმომცველი გარანტია

ავტომობილის 3-წლიანი გარანტია ფარავს წარმოების ან აწყობის შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ დეფექტს.

ნორმალური ფუნქციონირების შემთხვევაში იგი ძალაშია 3 წლის განმავლობაში ან 100 000 კმ-ის გავლის პერიოდში (რომელიც დადგება უფრო ადრე).

თუ ავტომობილი ვეღარ მოძრაობს დაზიანების გამო (რაც გამოწვეულია გარანტიით გათვალისწინებული დეფექტით), თქვენ ასევე აგინაზღაურდებათ Toyota-ს უახლოეს ცენტრამდე თქვენი მანქანის ბუქსირით მიყვანის ხარჯები.

საღებავის 3-წლიანი გარანტია ითვალისწინებს ზედაპირზე გაჩენილი ჟანგისა და ძარის ნებისმიერ შეღებილ პანელზე შეღებვის დეფექტებს, რაც გამოწვეულია 3 წლის განმავლობაში (გავლილი მანძილის მიუხედავად) მასალების შეუსაბამობით.

საგარანტიო პერიოდი იწყება მანქანის შეძენის პირველივე დღიდან.

Our E-Privacy policy

We use cookies on our website to provide you with a better service.  If you are happy with this continue to use the website as normal, or find out how to manage cookies.