შპს "ტოიოტა ცენტრი თეგეტა"

/
ავტომობილების საცალო გაყიდვების განყოფილება

ტელ.: (032) 229 18 18 შიდა ნომერი: 4455
ელ. ფოსტა: sopho.shavadze@toyota-tegeta.ge

ავტომობილების კორპორატიული გაყიდვების განყოფილება

ტელ.: (032) 229 18 18 შიდა ნომრები: 4426
ელ. ფოსტა: sopo.koroghlishvili@toyota-tegeta.ge

მეორადი ავტომობილების ჩაბარება/გაყიდვა (Toyota Plus)

ტელ.: (032) 229 18 18 შიდა ნომრები: 4425
ელ. ფოსტა: gigi.iordanidi@toyota-tegeta.ge

სერვისის / სათადარიგო ნაწილების განყოფილება

ქოლ ცენტრი: (032) 229 20 00
ელ. ფოსტა: info@toyota-tegeta.ge

აქსესუარების განყოფილება

ტელ.: (032) 229 18 18 შიდა ნომერი: 4481
ელ. ფოსტა: Alexander.Shakulashvili@toyota-tegeta.ge

Our E-Privacy policy

We use cookies on our website to provide you with a better service.  If you are happy with this continue to use the website as normal, or find out how to manage cookies.