სულიერი სიმშვიდე - გზის ყველა მომხმარებლისთვის.

ინტელექტუალური ტექნოლოგიები, რომლებიც ზრდიან უსაფრთხოებას ყველასთვის – ავტომობილის შიგნით და გარეთ
/
/
/
/
წინასაავარიო სისტემა, ქვეითების ღამით ამოცნობის ფუნქციით

დაბალი განათების პირობებში, Toyota Safety Sense-ის წინასაავარიო სისტემა, ქვეითების ღამით ამოცნობის ფუნქციით, მოიცავს კამერას რადარული ტექნოლოგიით, რომელიც აღიქვამს სხვა ავტომობილებს და ქვეითებს მის წინ. თუ შეჯახება გარდაუვალია, მძღოლი იღებს ხმოვან და ვიზუალურ გაფრთხილებას. მძღოლის დაგვიანებული რეაგირების შემთხვევაში, სისტემა მიმართავს ავტომატურ დამუხრუჭებას, რათა აირიდოს ან შეამსუბუქოს საგზაო შემთხვევა. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მძღოლი ახდენს დროულ რეაგირებას, სისტემა წარმოქმნის დამატებით სამუხრუჭო წნევას. სატრანსპორტო საშუალებების და ქვეითების ღამით ამოცნობის ფუნქციის გარდა, სისტემას შეუძლია ამოიცნოს ველოსიპედისტები და ქვეითები დღის საათებშიც.

წინასაავარიო სისტემა, ველოსიპედისტების ამოცნობის ფუნქციით

Toyota Safety Sense-ის წინასაავარიო სისტემა ველოსიპედისტების ამოცნობის ფუნქციით, მოიცავს კამერას რადარული ტექნოლოგიით, რომელიც აღიქვამს სხვა ავტომობილებს და ველოსიპედისტებს მის წინ. თუ შეჯახება გარდაუვალია, მძღოლი იღებს ხმოვან და ვიზუალურ გაფრთხილებას. მძღოლის დაგვიანებული რეაგირების შემთხვევაში, სისტემა მიმართავს ავტომატურ დამუხრუჭებას, რათა აირიდოს ან შეამსუბუქოს საგზაო შემთხვევა. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მძღოლი ახდენს დროულ რეაგირებას, სისტემა წარმოქმნის დამატებით სამუხრუჭო წნევას. სატრანსპორტო საშუალებების და ველოსიპედისტების გარდა, სისტემა აღიქვამს ქვეითებსაც, საავტომობილო გზაზე.

ინტელექტუალური ადაპტაციური კრუიზ-კონტროლი

Toyota Safety Sense-ის ინტელექტუალური ადაპტაციური კრუიზ-კონტროლი უნარჩუნებს ავტომობილს წინასწარ მითითებულ სიჩქარეს და იჭერს მანძილს წინ მიმავალი ავტომობილისგან მინიმალური დაშორებით. აღნიშნული მანძილის შემცირებისას, სისტემა ავტომატურად ანელებს სიჩქარეს, საჭიროებისამებრ იყენებს მუხრუჭებს. თუ მანძილი ისევ გაიზრდება, ავტომობილი თანდათანობით აჩქარდება იქამდე, ვიდრე არ მიაღწევს მითითებულ სიჩქარეს. იმ შემთხვევაში, თუ შეიცვლება დასაშვები სიჩქარის ლიმიტი, საგზაო ნიშნების ამომცნობი სისტემა აფრთხილებს მძღოლს. ამგვარად, მას შეუძლია შეამციროს მითითებული სიჩქარე, საჭეზე არსებული მართვის ღილაკით.

სრული სპექტრის ადაპტაციური კრუიზ-კონტროლი

Toyota Safety Sense-ის სრული სპექტრის ადაპტაციური კრუიზ-კონტროლის საშუალებით ავტომობილი ინარჩუნებს მუდმივ სიჩქარეს, აქსელერატორის სატერფულის გამოყენების გარეშე და აკონტროლებს მინიმალურ დისტანციას წინ მიმავალ ავტომობილთან. აღნიშნული დისტანციის შემცირებისას, სისტემა ავტომატურად ამუხრუჭებს და ანელებს სიჩქარეს ან აჩერებს ავტომობილს საჭიროებიდან გამომდინარე. თუ მანძილი ისევ გაიზრდება, ავტომობილი თანდათანობით აჩქარდება იქამდე, ვიდრე არ მიაღწევს მითითებულ სიჩქარეს. გზაზე წარმოქმნილი საცობის შემთხვევაში, მძღოლს დასჭირდება მხოლოდ საჭის მართვა, ვინაიდან საჭირო დისტანციისა და სიჩქარის კონტროლს თავად სისტემა უზრუნველყოფს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ ავტომობილებზე, რომლებიც აღჭურვილია ავტომატური გადაცემათა კოლოფით.

/
/
/
/
ზოლის შენარჩუნების დამხმარე სისტემა

კამერის სენსორისა და მილიმეტრული დიაპაზონის რადარის საშუალებით, ზოლის შენარჩუნების დამხმარე სისტემა იყენებს გზაზე არსებულ ხაზებს ან ავტომობილის სვლის ტრაექტორიას, რათა განსაზღვროს მისი პოზიცია გზაზე. თუ ავტომობილი დაიწყებს სამგზავრო ზოლის ცენტრიდან გადასვლას, ამოქმედდება საჭის დამხმარე სისტემა, რათა გამოასწოროს მისი კურსი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სისტემა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩართულია ზოლიდან გადასვლის განგაშის სისტემა, ისევე, როგორც სრული სპექტრის ადაპტაციური კრუიზ-კონტროლი. აღნიშნული ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ ავტომობილებზე, რომლებიც აღჭურვილია ავტომატური გადაცემათა კოლოფით.

ავტომატური შორი განათების სისტემა

ავტომატური შორი განათების სისტემა შექმნილია იმისათვის, რომ მოახდინოს ხილვადობის ოპტიმიზაცია ღამით მგზავრობის დროს, გზის ყველა მომხმარებლისთვის. უკანა ხედვის სარკესთან განთავსებული კამერა აფიქსირებს შემხვედრი სატრანსპორტო საშუალებების მაშუქებს და ასევე, ახორციელებს გზის განათების სიკაშკაშის მონიტორინგს. სისტემა ავტომატურად რთავს შორ და ახლო განათებას, რაც მძღოლს აძლევს საშუალებას, სრულად მოახდინოს კონცენტრირება გზაზე, უსაფრთხოდ და მოხერხებულად.

ზოლიდან გადასვლის განგაშის სისტემა, საჭის დამხმარე სისტემით

Toyota Safety Sense-ის ზოლიდან გადასვლის განგაშის სისტემა იყენებს კამერას, რათა დააფიქსიროს სამგზავრო ზოლის ნიშნულები მის წინ და გააფრთხილოს მძღოლი ხმოვანი სიგნალით და ვიზუალური მაჩვენებლით, როდესაც ავტომობილი დაიწყებს ზოლიდან გადასვლას, ციმციმა მაშუქის ჩართვის გარეშე. ზოლიდან შემთხვევით გადასვლის დროს, საჭის დამხმარე სისტემა ახდენს მართვის კორექტირებას.

საგზაო ნიშნების ამომცნობი სისტემა

Toyota Safety Sense-ის, საგზაო ნიშნების ამომცნობი სისტემა ახდენს გზაზე შემხვედრი ნიშნების კონტროლს და ფერად TFT მონიტორზე გარკვევით გიჩვენებთ საჭირო ინფორმაციას, როგორიცაა: დაშვებული სიჩქარის ლიმიტი, გასწრების აკრძალვა და სხვა. სისტემა აგრეთვე უზრუნველყოფს მძღოლის გაფრთხილებას ვიზუალური და ხმოვანი სიგნალებით, თუ იგი არ მგზავრობს მოცემული საგზაო ნიშნების თანახმად.

თქვენი ,,Cookie ფაილების" პარამეტრები

,,ტოიოტას" ვებ-გვერდები იყენებს Cookie ფაილებს თქვენთვის უსაფრთხო გამოცდილების მონიჭების, მუშაობის გაუმჯობესების, ყველა საიტის ფუნქციონირების და შინაარსის პერსონალიზების მიზნით.

ჩვენი Cookie პოლიტიკის მიღებით თანხმდებით, უფლება მოგვცეთ, შევაგროვოთ ინფორმაცია ტოიოტას ვებ-გვერდზე. შეიტყვეთ მეტი ან შეცვალეთ თქვენი პრიორიტეტები ჩვენს Cookie ფაილების პარამეტრების გვერდზე.