ფასები

ფასები
ძრავა კომპლექტაცია ფასი
2.7ლ. ბენზინი (166 ც.ძ) 80 400 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
2.7ლ. ბენზინი (166 ც.ძ) 92 500 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
3.0D-4D 173 (173 ც.ძ) 87 800 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
3.0D-4D 173 (173 ც.ძ) 107 900 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
3.0D-4D 173 (173 ც.ძ) 123 500 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
4.0ლ ბენზინი (249 ც.ძ) 96 500 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
4.0ლ ბენზინი (249 ც.ძ) 112 600 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
4.0ლ ბენზინი (249 ც.ძ) 132 200 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]

ვებ საიტზე მითითებული ფასები დაანგარიშებულია საორიენტაციო კურსის მიხედვით: 1 აშშ დოლარი = 2.48 ლარი და შესაძლოა განსხვავდებოდეს ოფიციალურ დილერთან არსებული ფასისგან გაყიდვის დღეს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსიდან გამომდინარე.

Our E-Privacy policy

We use cookies on our website to provide you with a better service.  If you are happy with this continue to use the website as normal, or find out how to manage cookies.