ფასები

ფასები
ძრავა კომპლექტაცია ფასი
2.5ლ დიზელი (102 ც.ძ.) 60 000 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
2.5ლ დიზელი (102 ც.ძ.) 65 700 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
2.7ლ ბენზინი (166 ც.ძ.) 58 300 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]
2.7ლ ბენზინი (166 ც.ძ.) 70 200 ლარი [price]{value} /Months
[/price][term]{value} Term[/term]

ვებ საიტზე მითითებული ფასები დაანგარიშებულია საორიენტაციო კურსის მიხედვით: 1 აშშ დოლარი = 2.48 ლარი და შესაძლოა განსხვავდებოდეს ოფიციალურ დილერთან არსებული ფასისგან გაყიდვის დღეს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსიდან გამომდინარე.

Our E-Privacy policy

We use cookies on our website to provide you with a better service.  If you are happy with this continue to use the website as normal, or find out how to manage cookies.